Afspraken

De assistente beoordeelt uw vraag

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is net zoals de huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur

Iedere werkdag tussen 12.00 en 12.30 uur heeft de huisarts een telefonisch spreekuur. Zij is dan direct te bereiken voor korte vragen of het bespreken van labuitslagen.

Meer tijd

Wanneer u meerdere klachten tegelijk wilt bespreken of denkt meer tijd nodig te hebben op het spreekuur dan kunt u dit aangeven bij de assisitente. Zij kan dan eventueel een dubbele afspraak inplannen.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt samen met de huisarts of een huisbezoek noodzakelijk is. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om zelf naar het spreekuur te komen.

Niet verschijnen op de afspraak zonder bericht

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten niet verschijnen op een afspraak. Dit is vervelend voor de huisarts maar ook voor andere patiënten, die anders op dat tijdstip terecht hadden gekund. Wij vragen u daarom bij verhindering ons tijdig te bellen, zodat wij deze spreekuur plekken weer kunnen gebruiken.

Na de eerste keer niet verschijnen zonder bericht ontvangt u van ons een brief thuis. Hierin wordt u eraan herinnerd dat wij bij een volgende keer niet verschijnen een rekening naar u zullen sturen, conform de landelijke richtlijnen van onze beroepsvereniging LHV. Het tarief bedraagt € 10,00 voor een regulier consult en €20,00 voor een dubbel consult.

Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult u zelf moeten betalen.